ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26052020

LAST_UPDATEMon, 06 Apr 2020 4am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΟΕ AOE_2012 5η Τακτική συνεδρίαση 6-4-2012 (59-86)

5η Τακτική συνεδρίαση 6-4-2012 (59-86)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

84 - Διορισμός δικηγόρου στην στην κλήση μάρτυρα του Δημάρχου 84 - Διορισμός δικηγόρου στην στην κλήση μάρτυρα του Δημάρχου

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 91.31 kB
Downloads: 616

Διορισμός πληρεξουσιου δικηγόρου στην κλήση μάρτυρα του Δημάρχου ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Πατρών.

86 - Διορισμός δικηγόρου στη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου Τ.Κ. Περιστερίου 86 - Διορισμός δικηγόρου στη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου Τ.Κ. Περιστερίου

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 90.43 kB
Downloads: 635

Διορισμός πληρεξουσιου δικηγόρου στη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου Τ.Κ. Περιστερίου κ.Νικ.Ράλλη.

85 - Διορισμός δικηγόρου στην στην προσφυγή Νικολάου Ντεμίρη 85 - Διορισμός δικηγόρου στην στην προσφυγή Νικολάου Ντεμίρη

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 91.67 kB
Downloads: 775

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην προσφυγή Νικολάου Ντεμίρη κατά χρηματικού καταλόγου του πρώην Δήμου Αμαλίαδας.

83 - Διορισμός δικηγόρου στην εξώδικη δήλωση ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 83 - Διορισμός δικηγόρου στην εξώδικη δήλωση ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 93.64 kB
Downloads: 714

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην εξώδικη δήλωση της εταιρίας <<ΖΩΗ Γ.ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ>>.

82 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή δημοτικών υπαλλήλων 82 - Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή δημοτικών υπαλλήλων

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 91.45 kB
Downloads: 654

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αγωγή δημοτικών υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά του δήμου.

81 - Παράταση εγγύησης καλής λειτουργίας  Φωτοαντιγραφικού 81 - Παράταση εγγύησης καλής λειτουργίας Φωτοαντιγραφικού

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 126.21 kB
Downloads: 630

Παράταση εγγύησης καλής λειτουργίας προμηθευμένου  φωτοαντιγραφικού μηχανήματος,έγκριση παροχής υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης,διάθεση υπολειπόμενης πίστωσης.

80 - Έγκριση πρακτικών προμήθειας Φωτοαντιγραφικού 80 - Έγκριση πρακτικών προμήθειας Φωτοαντιγραφικού

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 139.51 kB
Downloads: 626

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου προμήθειας Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 2011,κατακύρωση προμήθειας.

79 - Εξέταση ένστασης  προμήθειας Φωτοαντιγραφικού 79 - Εξέταση ένστασης προμήθειας Φωτοαντιγραφικού

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 132.96 kB
Downloads: 695

Εξέταση ένστασης κατά πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος 2011.

78 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων 78 - Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 135.04 kB
Downloads: 638

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων

77 - Αποδοχή δωρεάς από την τεχνική μελετητική εταιρεία Σ. ΛΙΑΡΟΣ 77 - Αποδοχή δωρεάς από την τεχνική μελετητική εταιρεία Σ. ΛΙΑΡΟΣ

hot!
Date added: 08/08/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 101.99 kB
Downloads: 1127

Αποδοχή δωρεάς από την τεχνική μελετητική εταιρεία <<Σ. ΛΙΑΡΟΣ-ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ>>.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS