ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed20012021

LAST_UPDATETue, 19 Jan 2021 12am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗ" Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗ"

hot!
Date added: 06/09/2016
Date modified: 06/23/2016
Filesize: 3.16 MB
Downloads: 1741

Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» (αρ. μελέτης: 10/2016),

προϋπολογισμού 1.673.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις της ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την 28/06/2016, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.), με σύστημα υποβολής προσφορών  το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας»

hot!
Date added: 11/10/2014
Date modified: 11/10/2014
Filesize: 245.29 kB
Downloads: 1748

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» (αρ. μελέτης: 99/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α. 30.7333.20015).
       
        Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα):
        Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 40.574,37€

        Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008).

        Η δημοπρασία θα γίνει την 18 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD

hot!
Date added: 12/15/2014
Date modified: 01/13/2015
Filesize: 486.97 kB
Downloads: 1738

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου AWARD, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 16.600,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Αρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ - το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10 - Ν. 3852/2010 -Υ.Α. 11389/93 - ΕΚΠΟΤΑ
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/ 12 / 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.
Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού  για το 2016 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού για το 2016

hot!
Date added: 02/08/2016
Date modified: 02/08/2016
Filesize: 1.25 MB
Downloads: 1481

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (διαγωνισμός με αξιολόγηση) σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 56.000,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 28/1980 και της 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18/ 02 / 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την  Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού

hot!
Date added: 04/02/2015
Date modified: 04/02/2015
Filesize: 1.73 MB
Downloads: 1606

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (διαγωνισμός με αξιολόγηση) σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 61.500,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 28/1980 και της 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15/ 04 / 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου

hot!
Date added: 06/30/2015
Date modified: 06/30/2015
Filesize: 264.36 kB
Downloads: 1753

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Καρδαμά, Δουναιίκων, Αμπελοκάμπου» (αρ. μελέτης: 17/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 235.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δημοπρασία θα γίνει την 14/ 07 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου

hot!
Date added: 06/16/2015
Date modified: 06/16/2015
Filesize: 267.18 kB
Downloads: 1724

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Aγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» (αρ. μελέτης: 18/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 170.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει την 07/ 07 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία -Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Οδοποιία -Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου

hot!
Date added: 06/16/2015
Date modified: 06/16/2015
Filesize: 304.41 kB
Downloads: 1737

Ο δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία –Αναπλάσεις Τ.Κ. Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου» (αρ. μελέτης: 19/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 205.000,00ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η δημοπρασία θα γίνει την 07/ 07 / 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/15/2014
Date modified: 12/22/2014
Filesize: 494.26 kB
Downloads: 1721

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η  Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 16.500,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Αρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ - το άρθρο 72 παρ 1
περιπτ. δ του Ν. 3852/10 - Ν. 3852/2010 -Υ.Α. 11389/93 -ΕΚΠΟΤΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/ 12 / 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.
Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018" Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018"

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/07/2018
Filesize: 14.95 MB
Downloads: 1223

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018»

Κωδικός CPV:[45233140-2] (Οδικά Έργα)

Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS