ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue26092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

hot!
Date added: 05/18/2012
Date modified: 05/18/2012
Filesize: 131.43 kB
Downloads: 3169

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» με Σ.Δ.Ι.Τ.. Με την από 09.04.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν.3389/2005. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

hot!
Date added: 07/13/2012
Date modified: 07/13/2012
Filesize: 51.5 kB
Downloads: 4290

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Περίληψη Προκήρυξης και τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»ΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18.

hot!
Date added: 08/01/2012
Date modified: 08/08/2012
Filesize: 376.61 kB
Downloads: 3345

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ήλιδας στην Π.Ε. Ηλείας της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας.

  1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 17/09/2012 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
  2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2012, και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013» Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013»

hot!
Date added: 08/10/2012
Date modified: 08/10/2012
Filesize: 2.42 MB
Downloads: 3793

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηλιδας για το σχολικό έτος 2012 - 2013», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του πδ 60/2007 και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την 171/2012 απόφαση της.

    Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  338.534,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ.

    Η διαδικασία του διαγωνισμού  διέπεται από τις διατάξεις των πδ 28/80, πδ 60/2007.
 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β) ενώσεις μεταφορών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Εγγύηση συμμετοχής : Ποσοστού 3% της συνολικής προϋπολογιζόμενης   δαπάνης ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ  την  25/09/2012 ήμερα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 13.30 μ.μ. ενώπιων της αρμόδιας οικονομικής  επιτροπής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαλιάδας, τηλ. 2622 360 564  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 941.87 kB
Downloads: 4420

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Προϋπολογισμός έργου: 1.300.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 21/08/2012

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 127.17 kB
Downloads: 4260

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου: 1.050.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 28/08/2012

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 1.05 MB
Downloads: 4670

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός έργου: 4.170.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 28/08/2012

Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας"

hot!
Date added: 10/04/2012
Date modified: 10/04/2012
Filesize: 623.52 kB
Downloads: 3337

Η Συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τις "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" για την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στους τομείς: 

  • Τουρισμού
  • Εμπορίου & Παροχής Υπερεσιών
  • Κοινωνικής Οικονομιάς                              

Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμήλα ή χωρίς τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαλειλούμενα απο τη φτώχεια
  • Άτομα με αναπηρία
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών                                             

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ειναι από 27 Σεπτεμβρίου και θα λήγει 15 Οκτωβρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τον Δήμος Ήλιδας: Φιλικής Εταιρείας 6,Αμαλιάδα,τηλ:2622360502

Επιπλέον:ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ Μιαούλη 3,Πύργος,τηλ:2621031543

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον Ασφαλή Σχεδιασμό και Κατασκευή Παιδικών Χαρών Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον Ασφαλή Σχεδιασμό και Κατασκευή Παιδικών Χαρών

hot!
Date added: 11/01/2012
Date modified: 11/01/2012
Filesize: 279.58 kB
Downloads: 4422

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η υλοποίηση για λογαριασμό του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, με προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/18.05.2009 του ΥΠ.ΕΣ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ (239.850,00 €) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν Φ.Π.Α. είναι 44.850,00 € και η τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. 195.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 20/11/2012 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 6 , 2ος όροφος).

Διακύρηξη Διαγωνισμού Εγκατάσταση Ηλιογεωθερμικού Συστήματος Κολυμβητηρίου Διακύρηξη Διαγωνισμού Εγκατάσταση Ηλιογεωθερμικού Συστήματος Κολυμβητηρίου

hot!
Date added: 11/08/2012
Date modified: 11/08/2012
Filesize: 4.61 MB
Downloads: 4494

O Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή συστήματος εκμετάλλευσης της ηλιοθερμίας καθώς και της υπεδαφικής ομαλής γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, μέσω ανοικτών κάθετων γεωθερμικών εναλλακτών για το Κολυμβητήριο του Δήμου Ήλιδας στην Αμαλιάδα.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 593.754,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 15 μέρες για την κατασκευή και 25 μέρες για δοκιμαστική λειτουργία, σύνολο 40 ημέρες.

Η υποβολή των προσφορών θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 20/11/2012 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 6 , 1ος όροφος).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS