ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue28032023

LAST_UPDATEFri, 17 Mar 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών 77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 188.9 kB
Downloads: 2718

77 - Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών

80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές 80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 222.82 kB
Downloads: 2341

80 - Βεβαίωση & είσπραξη δημοτικών τελών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθ’ όσον είναι δυσχερής η είσπραξή των από τους καταναλωτές

72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών 72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 188.36 kB
Downloads: 2275

72 - Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών

78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση 78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 214.7 kB
Downloads: 2254

78 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας 79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 165.25 kB
Downloads: 2253

79 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO

hot!
Date added: 01/11/2017
Date modified: 01/11/2017
Filesize: 237.08 kB
Downloads: 2251

81 - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων στα Πλαίσια της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO

74 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου 74 - Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 219.83 kB
Downloads: 2241

74 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου

75 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας 75 - Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 2240

75 - Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Κατασκευή 1ου Ορόφου Γ.Ν. Αμαλιάδας

73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017 73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017

hot!
Date added: 01/09/2017
Date modified: 01/09/2017
Filesize: 257.21 kB
Downloads: 2228

73 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.01. έως και 30.06.2017

64 - Παροχή σύμφωνης γνώμης για μετάταξη με μεταφορά θέσης της υπαλλήλου του Δήμου Αιγάλεω Γκάτζου Μαρίας 64 - Παροχή σύμφωνης γνώμης για μετάταξη με μεταφορά θέσης της υπαλλήλου του Δήμου Αιγάλεω Γκάτζου Μαρίας

hot!
Date added: 11/08/2016
Date modified: 11/08/2016
Filesize: 187.17 kB
Downloads: 2199

64 - Παροχή σύμφωνης γνώμης για μετάταξη με μεταφορά θέσης της υπαλλήλου του Δήμου Αιγάλεω Γκάτζου Μαρίας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS