ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed07062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

38 -Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ήλιδας για την τήρηση της Σύμβασης με τίτλο Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος (ΑΔΑΜ 16SYMV004737133) 38 -Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ήλιδας για την τήρηση της Σύμβασης με τίτλο Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος (ΑΔΑΜ 16SYMV004737133)

hot!
Date added: 08/05/2016
Date modified: 08/05/2016
Filesize: 149.57 kB
Downloads: 1544

38 -Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ήλιδας για την τήρηση της Σύμβασης με τίτλο Διαχείριση Εκτυπώσεων για ένα έτος (ΑΔΑΜ 16SYMV004737133)

40 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών 40 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών

hot!
Date added: 08/23/2016
Date modified: 08/23/2016
Filesize: 185.39 kB
Downloads: 1572

40 - Αναπλήρωση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών

42 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα 42 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα

hot!
Date added: 09/05/2016
Date modified: 09/05/2016
Filesize: 232.88 kB
Downloads: 1614

42 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα

43 -Τοποθέτηση υπαλλήλου – παράλληλα καθήκοντα 43 -Τοποθέτηση υπαλλήλου – παράλληλα καθήκοντα

hot!
Date added: 09/21/2016
Date modified: 09/21/2016
Filesize: 221.52 kB
Downloads: 1544

43 -Τοποθέτηση υπαλλήλου – παράλληλα καθήκοντα

44 -Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα που διοργανώνει η νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 44 -Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα που διοργανώνει η νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

hot!
Date added: 09/21/2016
Date modified: 09/21/2016
Filesize: 236.29 kB
Downloads: 1546

44 -Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχής σε ημερίδα που διοργανώνει η νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

45 - Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου 45 - Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου

hot!
Date added: 09/23/2016
Date modified: 09/23/2016
Filesize: 185.65 kB
Downloads: 1591

45 - Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου

46 - Περί σύστασης Επιτροπών Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών 46 - Περί σύστασης Επιτροπών Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών

hot!
Date added: 09/23/2016
Date modified: 09/23/2016
Filesize: 180.62 kB
Downloads: 1702

46 - Περί σύστασης Επιτροπών Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών

47 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση 47 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

hot!
Date added: 09/28/2016
Date modified: 09/28/2016
Filesize: 233.4 kB
Downloads: 1586

47 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε δικαστική υπόθεση

48 - Αποδοχή παραίτησης ειδικού συμβούλου 48 - Αποδοχή παραίτησης ειδικού συμβούλου

hot!
Date added: 09/28/2016
Date modified: 09/28/2016
Filesize: 184.7 kB
Downloads: 1636

48 - Αποδοχή παραίτησης ειδικού συμβούλου

49 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 49 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

hot!
Date added: 09/28/2016
Date modified: 09/28/2016
Filesize: 234.57 kB
Downloads: 1573

49 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS