ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2016

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

30 - Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων για το έτος 2016 30 - Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων για το έτος 2016

hot!
Date added: 06/27/2016
Date modified: 06/27/2016
Filesize: 253.09 kB
Downloads: 1586

30 - Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων για το έτος 2016

29 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07. έως και 31.12.2016 29 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07. έως και 31.12.2016

hot!
Date added: 06/27/2016
Date modified: 06/27/2016
Filesize: 256.39 kB
Downloads: 1657

29 - Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07. έως και 31.12.2016

28 - Χορήγηση αναδρομικών ποσών σε μεταταχθέντες υπαλλήλους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 28 - Χορήγηση αναδρομικών ποσών σε μεταταχθέντες υπαλλήλους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας

hot!
Date added: 06/06/2016
Date modified: 06/06/2016
Filesize: 237.33 kB
Downloads: 1591

28 - Χορήγηση αναδρομικών ποσών σε μεταταχθέντες υπαλλήλους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας

27 - Ορισμός υπαλλήλων Οικονομικής Υπηρεσίας, υπευθύνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων Δήμου Ήλιδας 27 - Ορισμός υπαλλήλων Οικονομικής Υπηρεσίας, υπευθύνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 06/06/2016
Date modified: 06/06/2016
Filesize: 176.92 kB
Downloads: 1683

27 - Ορισμός υπαλλήλων Οικονομικής Υπηρεσίας, υπευθύνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων Δήμου Ήλιδας

26 - Ανάκληση παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλου 26 - Ανάκληση παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλου

hot!
Date added: 06/06/2016
Date modified: 06/06/2016
Filesize: 236.48 kB
Downloads: 1665

26 - Ανάκληση παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλου

24 - Ορισμός πρακτικογράφου στην Εκτελεστική Επιτροπή 24 - Ορισμός πρακτικογράφου στην Εκτελεστική Επιτροπή

hot!
Date added: 05/09/2016
Date modified: 05/09/2016
Filesize: 235.14 kB
Downloads: 1636

24 - Ορισμός πρακτικογράφου στην Εκτελεστική Επιτροπή

23 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχής σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ 23 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχής σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ

hot!
Date added: 05/09/2016
Date modified: 05/09/2016
Filesize: 178.37 kB
Downloads: 1699

23 - Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχής σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ

22 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης 22 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης

hot!
Date added: 04/27/2016
Date modified: 04/27/2016
Filesize: 230.61 kB
Downloads: 1630

22 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης

21 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 21 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

hot!
Date added: 04/27/2016
Date modified: 04/27/2016
Filesize: 233.53 kB
Downloads: 1600

21 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

20 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 20 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

hot!
Date added: 04/27/2016
Date modified: 04/27/2016
Filesize: 248.23 kB
Downloads: 1643

20 - Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS