ΚΟ.Σ.Ε.

ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ(ΚΟ.Σ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007, συγκροτήθηκε στο Δήμο Ήλιδας (Απόφαση Δημάρχου: 27/2011) Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Τα καθήκοντα της επιτροπής ΚΟΣΕ συνοψίζονται στα παρακάτω:

Το email για επικοινωνία με το ΚΟ.Σ.Ε. του Δήμου Ήλιδας είναι: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS