Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων

Η Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης στους κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών στα εξυπηρετούμενα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης αλλά και στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα που είναι : Τμήμα Συνδέσεων και Αποκαταστάσεων, Τμήμα Ύδρευσης - Άρδευσης και Τμήμα Αποχέτευσης.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS