ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun21072024

LAST_UPDATETue, 16 Jul 2024 10am

Back You are here: Αρχική

Articles

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνα & Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας

Παρακάτω διατίθενται όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Έδρα Δήμου

Δημοτικό Μέγαρο (Πρώην ΤΕΙ) Τηλέφωνο: 2622 360521-522, 2622038526   Email Επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Γραμματεία Αιρετών Οργάνων  Τηλέφωνο: 2622 360505 - 508 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πηνείας Τηλέφωνο: 2622 360011 - 17  

Τηλέφωνα επικοινωνίας Οργανικών Μονάδων Δήμου Ήλιδας

Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας Τηλέφωνο: 2622 360520- 593 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
-----Γραφείο Δημοτολογίου
-----Γραφείο Ληξιαρχείου

Τηλέφωνο: 2622 360710-719
Τηλέφωνο: 2622 360713/719
Τηλέφωνο: 2622 360719/713

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
--Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τηλέφωνο: 2622 024187 (8)

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


--Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Τηλέφωνο: 2622 360530
--Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τηλέφωνο: 2622 360590
--Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης Τηλέφωνο: 2622 360565
Δ/νση Οικονομικών Τηλέφωνο: 2622 360540-58
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
--Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Τηλέφωνο: 2622 360545
--Τμήμα Δαπανών - Διαχείρισης Υλικών Τηλέφωνο: 2622 360557
--Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Τηλέφωνο: 2622 360553
--Τμήμα Ταμειακής Λειτουργίας Τηλέφωνο: 2622 360550
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τηλέφωνο: 2622 038640-038669

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών Τηλέφωνο: 2622 038651
--Τμήμα Κατασκευής Τεχνικών Έργων Τηλέφωνο: 2622 038661
--Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Τηλέφωνο: 2622 038641
Δ/νση Υπ. Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Τηλέφωνο: 2622 361102-106 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Δ/νση Υδάτινων Πόρων
--Υδραγωγείο
--Βιολογικός Καθαρισμός

Τηλέφωνο: 2622 023923
Τηλέφωνο: 2622.023042
Τηλέφωνο: 2622.028179

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Δ/νση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου Τηλέφωνο: 2622 022554
Τηλέφωνο: 2622 029712-716
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Τηλέφωνο: 2622 038510-515 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Κέντρο Κοινότητας Τηλέφωνο: 2622 024187 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Κοινωνικό Παντοπωλείο Τηλέφωνο: 2622 029646 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κ.Ε.Π. Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 360700 - 9 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Κ.Ε.Π. Σιμόπουλου Τηλέφωνο: 2622 360011  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Νομικών Προσώπων Δήμου Ήλιδας

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ήλιδας "Ο ΗΛΕΙΟΣ" Τηλέφωνο: 2622 023820  
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τηλέφωνο: 2622 029933  
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Τηλέφωνο: 2622 029933  
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
--Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Τηλέφωνο: 2622 029933
Τηλέφωνο: 2622 024481

 
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 024481  
Ανώνυμη Εταιρεία Ραδιοφώνου Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 024036  
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS