ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun21072024

LAST_UPDATETue, 16 Jul 2024 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σύνθεση

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Με την υπ' αριθμ.  481/2014  του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν.3852/2010


Απόφαση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
και την
Τροποποίηση τής παραπάνω με θέμα "Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 481/2014 ΑΔΣ με θέμα ‘Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΄Ηλιδας'"


Nέα σύνθεση ΔΕΔ για την θητεία 6/3/2017-31/8/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 148/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη θητεία 6.3.2017-31.8.2019.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS