ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat15062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Award

Αξιοποίηση Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (AWARD: Agricultural ste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development)


Ο Δήμος Ήλιδας συμμετείχε στην υποβολή πρότασης για το συγκεκριμένο έργο τον Ιούνιο 2012 στα πλαίσια διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 Φορείς από Ιταλία (4) & Ελλάδα (2):
1.    I.F.O.A. Bari branch (Leader: Ιδιωτικός Φορέας)
2.    University Of The Studies of Bari (Δημόσιος Φορέας)
3.    Province of Barletta - Andria - Trani (Δημόσιος Φορέας)
4.    Regional Federation of Farmers Puglia (Ιδιωτικός Φορέας).
5.    Municipality Of Ilida (Δημόσιος Φορέας)
6.    Innopolis - Centre for Innovation and culture (Ιδιωτικός Φορέας)
Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη. Η πρόταση έγινε δεκτή με την 14/02/2013 -300354 / ΜΑ 959 Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος . Η τελική συμφωνία μεταξύ των εταιρών υπογράφηκε στις 05/12/2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.803.272,40 € ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ήλιδας είναι 189.000,00 €. 


Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου του Έργου
Η ανάγκη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργικής παραγωγής οδήγησε στην εισαγωγή των διαφόρων ειδών γεωργικών πλαστικών προϊόντων (διαφορά είδη νάιλον και άλλων πλαστικών για την προστασία της καλλιέργειας, σακούλες για τη συσκευασία λιπασμάτων και χημικών, κλπ). Ωστόσο, γεωργικά απόβλητα πλαστικά (Agricultural Plastic Waste(APW)) αντιπροσωπεύουν ένα βαρύ φορτίο για τα αγρο-οικοσυστήματα ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές η Νότια Ιταλία και την Ελλάδα, όπου η γεωργική παραγωγή είναι πιο εντατική. Το υψηλό κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων για τους αγρότες και τις δημόσιες αρχές, σε συνδυασμό με τις τεχνικές δυσκολίες για την ανακύκλωση ορισμένων από τα απόβλητα, καθώς και λόγω της ασαφούς και μη ενιαίας νομοθεσία σε όλη την ΕΕ οδηγεί σε απαράδεκτες πρακτικές χρήσης των υλικών αυτών. Από την άλλη πλευρά, τα πλαστικά θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να παράγουν νέες δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ακόμη και ενέργεια. Ο στόχος του έργου είναι να αναγνωρίσει τις κρυφές αναπτυξιακές και οικονομικές ευκαιρίες από την σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των πλαστικών αποβλήτων.    
Ειδικότερα για τον Δήμου Ήλιδας στόχος είναι η κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και της γνώσης που θα αποκομίσει από το συγκεκριμένο έργο και σε συνεργασία με τους τοπικούς αγροτικούς φορείς να δημιουργηθεί πρότυπος σταθμού αποκομιδής και ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων για τη ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την συνεργασία των ακόλουθων 6 φορέων όπως προαναφέρθηκε. Οι εταίροι στα πλαίσια του έργου θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων σχετικών έργων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των γεωργικών πλαστικών με στόχο να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία σχετικά με την πραγματική παραγωγή και χρήση πλαστικών αποβλήτων (APW), ως αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας και της υλοποίησης πρότυπων τεχνολογικών εργαλείων. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων και άλλων ιδιωτικών φορέων θα οδηγήσει επίσης στον ορισμό των νέων τοπικών συμφωνιών και κανονισμών λειτουργίας και θα υποδείξει περιφερειακά στρατηγικά σχεδία προσφέροντας προτάσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων APW.

Η συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει την επίτευξη πιο αποτελεσματικών λύσεων, δημιουργώντας ευαισθητοποίηση και την από κοινού  δέσμευση για μια κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι τοπικές αρχές που θα εμπλακούν στο έργο θα συμμετέχουν στην πραγματοποίηση μελετών σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέων σταθμών αποκομιδής γεωργικών πλαστικών αποβλήτων APW: οι διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησης πλαστικών αποβλήτων που θα προκύψουν, θα δοκιμαστούν  κατά τη διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας προσωρινού πρότυπου σταθμού αποκομιδής.

Η διάχυση της τεχνογνωσίας θα βελτιώσει τη γνώση των παραγωγών και των τοπικών αρχών της περιοχής. Το έργο θα ολοκληρώσει τον κύκλο του, σκοπεύοντας και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας , με την προώθηση ενός μοντέλου εκτίμηση κόστους οφέλους για τις νέες επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογή ειδικών τεχνικών λύσεων για τη διαχείριση Γεωργικών Πλαστικών Λύσεων (APW).

Παρακάτω  διατίθεται όλο το υλικό που αφορά το έργο και θα ενημρωνεται κατά την πρόδο του εργου.

 

 

Μενού

Ημερομηνία

1.       Πρόσκληση Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

 

 

2.       Υποβολή Πρότασης από Δήμο Ήλιδας

 

Ιούνιος 2012

3.       Έγκριση  Πρότασης από Διαχειριστική Αρχή

 

Φεβρουάριος 2013

4.       Έναρξη του έργου – Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Leader και της Διαχειριστικής Αρχής

Νοέμβριος 2013

5.       Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Leader και των Partners του Έργου

Δεκέμβριος 2013

6.       Εναρκτήρια Συνάντηση(Kick of meeting)-Μπάρι

Φεβρουάριος 2014

7.       Ημερίδα Αμαλιάδα για Παρουσίαση AWARD  σε τοπικούς stakeholders

Μάιος 2014

8.       1ο Παραδοτέο (1st_progress_report)

Απρίλιος 2014

9.       2ο Παραδοτέο (2st_progress_report)

Ιούλιος 2014

 

 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS