ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat15062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για τη χρήση, αξιοποίηση και ανάπτυξη των τεχνολογιών που διαχειρίζονται τις πληροφορίες και υποστηρίζουν τις ανάγκες επικοινωνίας του δήμου. Διαχειρίζεται και επεκτείνει το δίκτυο εξοπλισμού πληροφορικής συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, την έγκυρη παραγωγή πληροφορίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών, τη βέλτιστη επικοινωνία του δήμου με το περιβάλλον του.
Επιπρόσθετα το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ ΑΊ66).
Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Στρατηγικής και Μελετών ΤΠΕ, Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ και Γραφείο Διαφάνειας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS