ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat15062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κοινωφελείς υπηρεσίες

Κοινωφελείς υπηρεσίες

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ


Με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Δήμο Αμαλιάδας. Στη συνέχεια με απόφαση του Νομάρχου συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τη επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ.

Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ Β΄936 17/1101982.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ: α. Είναι η πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου, β. η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, γ. η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ: Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των μελών κάθε Κέντρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300 μέλη και μικρότερος από 50.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέχονται:
    1.Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους.
    2.Εργοθεραπεία
    3.Φυσικοθεραπεία
    4.Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι’αυτά που έχουν ιδιαίτερες
       ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, μικροθελήματα και
       διάφορες μικροεξυπηρετήσεις).
    5.Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη.
    6.Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κ.λ.π) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων
       εργασία με ομάδες κ.λ.π)
    7.Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κ.λ.π και βρίσκουν
       συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων διοικείται από συμβούλιο που έχει επτά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά που το απαρτίζουν.

Ήτοι: Ένας δημοτικός σύμβουλος, Ένα αιρετό μέλος του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Ένας Κοινωνικός Λειτουργός, Ένας Δημότης, Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΚΑΠΗ, Ένας εκπρόσωπος των Τοπικών Συλλόγων των Συνταξιούχων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό που απασχολείται είναι:

Κοινωνικός Λειτουργός, Φυσικοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως ή Γηρίατρος ή Παθολόγος, Αδελφή επισκέπτρια κατά προτίμηση και ελλείψει αυτής αδελφή Νοσοκόμα ανωτέρων Σχολών, Οικογενειακή βοηθός. Οι υπηρεσίες γραμματείας και διαχειρίσεων ανατίθενται σε Δημοτικό Κοινοτικό υπάλληλο και σε μέλη του ΚΑΠΗ.

Υπεύθυνη ΚΑΠΗ Αμαλιάδας: Μποτίλια Μαρία
Τηλ: 2622025270

 

Βοήθεια στο Σπίτι                  

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο των περιφερειακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικήςΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στη ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.
Απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ’αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλειμμένοι, δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στόχος είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και αν βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Πλαισιώνεται δε και με εθελοντές. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Πληροφορίες:
    Λειτουργεί από 19-12-2002 μέχρι 19-12-2005 καθημερινά 7.00 – 15.00
    Απασχολεί 6 άτομα

Έδρα του προγράμματος: Αγ. Τρύφωνος 5

 

•    ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ


•    ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ»


•    ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»)


•    ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


•    ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (;)


Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS