ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat25012020

LAST_UPDATEThu, 23 Jan 2020 6am

Ενημέρωση:

eservices
kdvmkoinoniko

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

LIBERIS 10 197x250 Φίλες και φίλοι
Ο δήμος Ήλιδας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία πλοήγησης βρίσκεται στην διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού με τον πιο έγκυρο και έγκαιρο τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Η ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και οι νέες τεχνολογίες φέρνουν τον πολίτη και τον επισκέπτη, πιο κοντά στο δήμο, τους καθιστούν κοινωνούς των εξελίξεων και ενήμερους της λειτουργίας των οργάνων , των δομών, του προγραμματισμού, των έργων, των αποφάσεων και δράσεων. Η προβολή των ιστορικών στοιχείων και της φυσικής ομορφιάς του Δήμου μας, δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη της σελίδας με την εικονική περιήγηση, να αντλήσει χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας

Γιάννης Λυμπέρης

espa2014 2020

LIVE WEBCAM (ΚΟΥΡΟΥΤΑ-ΠΑΛΟΥΚΙ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

  • ΚΟΥΡΟΥΤΑ

  • ΠΑΛΟΥΚΙ

  • ΑΜΑΛΙΑΔΑ

  • ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Live WebCam Παλούκι
Live WebCam Kουρούτα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ

kairos banner2

Error
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM l972k_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM l972k_content AS a LEFT JOIN l972k_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN l972k_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN l972k_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN l972k_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN l972k_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM l972k_categories AS cat JOIN l972k_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN l972k_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-25 07:03:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-25 07:03:40') AND a.catid IN (9) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 9 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM l972k_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM l972k_content AS a LEFT JOIN l972k_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN l972k_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN l972k_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN l972k_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN l972k_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM l972k_categories AS cat JOIN l972k_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN l972k_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-25 07:03:40') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-25 07:03:40') AND a.catid IN (9) ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC
Back You are here: ΑΡΧΗ

PHOTOGALLERY

  • ΠΑΡΑΛΙΕΣ

  • ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

 

Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image
Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image Sample image
 
 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS