ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue21052024

LAST_UPDATESun, 12 May 2024 1am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης μεριμνά για τον χωροταξικό σχεδιασμό και επιβλέπει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα που είναι : Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τμήμα Περιβάλλοντος.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS