ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu19102017

LAST_UPDATESun, 01 Oct 2017 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

hot!
Date added: 08/11/2017
Date modified: 08/11/2017
Filesize: 2.29 MB
Downloads: 147

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-08-2017, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 22/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 20108-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ(17PROC001812072)
    Η 20110-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ Ω82ΦΩΡΘ-ΨΦΞ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

hot!
Date added: 07/31/2017
Date modified: 07/31/2017
Filesize: 377.83 kB
Downloads: 127

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να Υλικά Οδικής Σήμανσης (όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη) προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς, μέχρι την 10-08-2017 και ώρα 10:00 πμ , να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 07/12/2017
Date modified: 07/17/2017
Filesize: 1.04 MB
Downloads: 144

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  #68.200,00# € με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΔΟΥΝΕΙΚΑ

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 148.06 kB
Downloads: 140

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας από τον Δήμο Ήλιδας προς τρίτους για τη λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) σε Τ.Κ. Δουνείκων
2017/2018/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ψησταριάς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ψησταριάς

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 127.04 kB
Downloads: 143

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ψησταριάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 136.19 kB
Downloads: 135

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ εστιατορίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR

hot!
Date added: 06/22/2017
Date modified: 06/22/2017
Filesize: 129.87 kB
Downloads: 147

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ OPEN BAR

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017 Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 125.14 kB
Downloads: 150

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου 2017

Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 124.18 kB
Downloads: 148

Περίληψη διακήρυξης ψησταριάς

Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR

hot!
Date added: 06/21/2017
Date modified: 06/21/2017
Filesize: 126.81 kB
Downloads: 152

Περίληψη διακήρυξης OPEN BAR

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS