ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu24052018

LAST_UPDATEMon, 07 May 2018 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2017 για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2017 για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»

Image 4SOX

Ο Δήμος Ήλιδας Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Δήμο Ήλιδας που εδρεύει στην Αμαλιάδα Ν. Ηλείας.

Η συγκεκκριμένη προκήρυξη αφορά την στελέχωση των Δομών:

  1. «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»
  2. «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ήλιδας και  λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε ΕΔΩ.

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε ΕΔΩ.
 

 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS