ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat15062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας είναι υπεύθυνο γιατην εφαρμογή μέτρων διασφάλισης της υγείας των κατοίκων στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποφυγή επικίνδυνων και μεταδοτικών ασθενειών στον τοπικό πληθυσμό.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με
τις ισχύουσες διατάξεις :
(α)     Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
(β)     Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
(γ)      Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής
ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.
(δ)     Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Σε συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της Διεύθυνσης Οικονομικών και Ανάπτυξης, όταν απαιτείται).
(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
2)    Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για
την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
(α)     Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) Μεριμνά για την υλοποίηση : i) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, ii) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ)      Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. (ε)     Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3)    Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην
περιοχή του δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με
τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του δήμου.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS