ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue21052024

LAST_UPDATESun, 12 May 2024 1am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γραφείο Αδειών Παραμονής Αλλοδαπών

Γραφείο Αδειών Παραμονής Αλλοδαπών

Το Γραφείο Αδειών Παραμονής Αλλοδαπώνείναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν τη νόμιμη παραμονή των μεταναστών στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποφυγή της παράνομης παραμονής αλλοδαπών με αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική ζωή και την τοπική και εθνική οικονομία. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας,
αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται
στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
2)    Συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την παροχή στοιχείων για τους καταγραφέντες αλλοδαπούς.
3)    Συνεργάζεται με το Γραφείο Ένταξης Μεταναστών για την υλοποίηση δράσεων ένταξης των νομίμων διαμενόντων μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS