ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon29052023

LAST_UPDATEThu, 18 May 2023 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γραφείο Ένταξης Μεταναστών

Γραφείο Ένταξης Μεταναστών

Το Γραφείο Ένταξης Μεταναστών είναι υπεύθυνο για την ομαλή ένταξη των μεταναστών που διαβιούν στην περιοχή του δήμου στην τοπική κοινωνική και οικονομική ζωή. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και της παράνομης δραστηριοποίησης των μεταναστών.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Συμβουλεύει τα αρμόδια όργανα για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
2)    Καταγράφει και διερευνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή του δήμου, ως προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.
3)    Υποβάλει εισηγήσεις προς το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.
4)    Οργανώνει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις δημοτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τις συναλλαγές με μετανάστες.
5)    Διοργανώνει από κοινού με τοπικούς κοινωνικούς φορείς εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
6)    Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων κλπ).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS