ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed20032019

LAST_UPDATEMon, 25 Feb 2019 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γραφείο Λειτουργίας Διυλιστηρίου

Γραφείο Λειτουργίας Διυλιστηρίου

Το Γραφείο Λειτουργίας Διυλιστηρίου είναι αρμόδιο για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων διύλισης ύδατος στην τεχνητή λίμνη φράγματος Πηνειού ποταμού. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης με επαρκές και καθαρό νερό.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις διύλισης.

2)Μεριμνά για την προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.

3)Ελέγχει την καλή κατάσταση όλων εγκαταστάσεων.

4)Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την διασφάλιση της ποιότητας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS