ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed20032019

LAST_UPDATEMon, 25 Feb 2019 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Άρδευσης

Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Άρδευσης

Το Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Άρδευσης είναι αρμόδιο για την επίβλεψη του δικτύου άρδευσης στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

2)Λαμβάνει προληπτικά μέτρα προστασίας του δικτύου άρδευσης από εξωτερικούς παράγοντες.

3)Χαρτογραφεί το δίκτυο άρδευσης και φροντίζει για τις επικαιροποιήσεις του χάρτη.

4)Συνεργάζεται με το Τμήμα Συνδέσεων και Αποκαταστάσεων για τη διενέργεια συντηρήσεων και αποκατάστασης βλαβών.

5)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της άρδευσης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

6)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

7)Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS