ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γραφείο Λειτουργίας Αντλιοστασίων

Γραφείο Λειτουργίας Αντλιοστασίων

Το Γραφείο Λειτουργίας Αντλιοστασίων είναι αρμόδιο για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος από γεωτρήσεις και δεξαμενές σε διάφορα σημεία του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης με επαρκές και καθαρό νερό.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις άντλησης.

2)Μεριμνά για την προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.

3)Ελέγχει την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων.

4)Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την διασφάλιση της ποιότητας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS