ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης

Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης

Το Γραφείο Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης είναι αρμόδιο για την επίβλεψητου δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης (όμβριων και λυμάτων).

2)Λαμβάνει προληπτικά μέτρα προστασίας του δικτύου αποχέτευσης από εξωτερικούς παράγοντες.

3)Χαρτογραφεί τα δίκτυα αποχέτευσης και φροντίζει για τις επικαιροποιήσεις του χάρτη.

4)Συνεργάζεται με το Τμήμα Συνδέσεων και Αποκαταστάσεων για τη διενέργεια συντηρήσεων και αποκατάστασης βλαβών.

5)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της αποχέτευσης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

6)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS