ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu29022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γραφείο Αποφράξεων

Γραφείο Αποφράξεων

Το Γραφείο Αποφράξεων είναι αρμόδιο για τη διάνοιξη των σωληνώσεων του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Ταυτόχρονα είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό των φρεατίων και στομίων του δικτύου αποχέτευσης όμβριων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Δέχεται αιτήματα από τα γραφεία Συνδέσεων και Αιτημάτων και Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης και προβαίνει στη διενέργεια αποφράξεων.

2)Καθαρίζει προληπτικά τα δίκτυα αποχέτευσης (όμβριων και λυμάτων).

3)Μεριμνά για την ασφαλή διάθεση των υδάτων και ιζημάτων που απομάκρυνε.

4)Φροντίζει για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.

5)Τηρεί αρχείο των επεμβάσεων που πραγματοποίησε.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS